Arrangementen

peelwerk

Op een andere manier de Peel verkennen?

Wat is het Peelwerk?
Daarmee bedoelen we de natuurwerkdagen in de Peel, die Stichting "Werkgroep Behoud de Peel" die al meer dan een kwart eeuw organiseert voor  diverse soorten groepen, bedrijven, verenigingen, familie en vrienden van alle leeftijden. De mensen van Werkgroep behoud de Peel kunnen aan de ene kant eenvoudig de lokroep van het vrije veld niet weerstaan en nemen alle tijd om ongecompliceerd te genieten en u mee te nemen naar de allerfraaiste lokaties in dat indrukwekkende stuk oernatuur dat we de Peel noemen. Aan de andere kant zijn ze heel nuttig bezig door voor onze opdrachtgever het Staatsbosbeheer een onmisbaar stuk natuurbeheer uit te voeren. Vooral houden ze met zaag en takkenschaar de Peel mooi vrij van teveel begroeiing.

Waarom Peelwerk?
De Peel was van oorsprong een hoogveen van vele duizenden hectaren groot. Het bestond voornamelijk uit veenmossen, was zeer nat, arm aan voedingsstoffen en erg zuur. Door ingrijpen van de mens -te weten turf steken en ontginnen tot landbouwgrond- is deze Peel tegenwoordig een heel stuk kleiner en ook droger geworden. De moderne landbouw rondom de Peel, met zijn lage waterstanden, zorgt voor nog meer verdroging. Daarnaast is de neerslag van voedingsstoffen vanuit de lucht te hoog, als gevolg van de ammoniakuitstoot uit de vele veehouderijbedrijven. Door deze verdroging en vermesting dreigen de zeldzame hoogveenplanten te worden overwoekerd door gras en berken. Om dit proces tegen te gaan is Werkgroep Behoud de Peel in 1980 begonnen met beheerswerk in de Peel. De werkzaamheden bestonden uit het bouwen van dammen in de door de verveningsmaatschappijen aangelegde ontwateringssloten. Hierdoor steeg de waterstand weer. 's Zomers is het op veel plekken echter toch nog te droog. Daarom worden er bomen gezaagd en geknipt om het typische open veenlandschap te behouden en terug te krijgen. Zeldzame planten zoals veenmossen, Zonnedauw en Lavendelheide, maar ook vogels zoals Wulp, Blauwborst, ganzen en Kraanvogels blijven daardoor behouden. Het werk gebeurt in opdracht van Staatsbosbeheer, de eigenaar van het gebied.

Voor informatie klik hier