Arrangementen

teambuildingsactiviteiten

Het Thyas complex biedt diverse activiteiten gericht op het realiseren van specifieke doelstellingen voor groepen mensen die met elkaar samenwerken. De doelstelling wordt door u zelf of in samenwerking met onze experts geformuleerd. Afhankelijk van deze deze doelstelling wordt het programma samengesteld. Vooraf vindt er een grondige analyse plaats middels gesprekken en vragenlijsten.

Voor wie zijn deze teamtrainingen?

De teamtrainingen zijn uitermate geschikt voor bedrijven, instellingen en (sport)verenigingen. We hebben reeds ook de ervaring met kleine groepen en individuen.  Bedrijven, instellingen, verenigingen die een verandering doormaken, nog maar kort een team vormen of in een veranderlijke omgeving werken/sporten. Nieuw beleid, nieuwe medewerkers/teamgenoten, allemaal zaken die hun weerslag hebben op het functioneren van teams.

Ook kinderen en jeugd hebben profijt van teamtrainingen. Kinderen die hierdoor leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan, hoe je kunt samenwerken en hoe je vertrouwen in jezelf en anderen kunt vergroten. Met deze gedachten kunnen we speciale programma's maken voor de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en instellingen die te maken hebben met jeugdzorg.

 Informatie opvragen: