veiligheid

Bij het Thyas complex staat (vanzelfsprekend) veiligheid voorop. Stichting Thyas is lid van de ERCA (European Rope Course Association). Erca bedrijven besteden extra aandacht aan de veiligheidsaspecten van touwen parkoersen.
Elk lid is verplicht om een risico analyse uit te voeren dat de basis is van een set van beheersmaatregelen van risico’s, registraties, logboeken  en controles van gebruikte materialen.
Ook de instructeurs dienen aan een pakket van opleiding eisen te voldoen, voordat men op een Erca parcours mag werken. Jaarlijks  worden door een onafhankelijke instantie Erca leden getoetst of de beheersmaatregelen uitgevoerd worden en voldoende zijn.

Het Thyas complex werkt op het hoogteparcours met het Expo Glider systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat een deelnemer zelfstandig het parcours kan afleggen zonder zelf veiligheidshandelingen hoeft te verrichten.